Cenník | Realitná kancelária Košice - VRK REAL PLUS s.r.o

Cenník


Ceny nehnuteľností na našej stránke sú uvedené vrátane provízie realitnej kancelárie.

Cenník je platný od 22.04.2024


Provízia pri sprostredkovaní predaja
Cena nehnuteľnosti
Výška provízie
0 - 99 999€ 2 500€
nad 100 000€ 3%
prenájom výška jedného mesačného nájmu


Odmena za tip
Nákupná cena nehnuteľnosti
Odmena za tip
0 - 32 000€ 500€
32 001 - 60 000€ 1 000€
nad 60 000€ 1 500€
predaj formou sprostredkovania 300€


Ostatné služby
Služba
Výška poplatku
vyjadrenie k trhovej hodnote nehnuteľnosti od 50€
(výška poplatku sa odvíja od druhu nehnuteľnosti a vzdialenosti od centra mesta, t.j. závisí od konkrétnej požiadavky klienta)
vypracovanie zmlúv, resp. realitný servis na objednávku od 300€
(výška poplatku sa odvíja od typu zmluvy, od druhu nehnuteľnosti, od počtu účastníkov zmluvy, od náročnosti prípravy, napr. exekúcie, ťarchy, a pod., t.j. závisí od konkrétnej požiadavky klienta)

V cene provízie pri sprostredkovaní predaja je zahrnuté:
  • vyhotovenie kúpnych zmlúv, návrhu na vklad, protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, resp. akýchkoľvek iných dokumentov a listín súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti
  • poplatky súvisiace s notárskym overením podpisov alebo autorizácia zmlúv advokátom
  • správne poplatky za neurýchlený vklad do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
  • zabezpečenie hypotekárneho poradcu pre vybavenie úveru v banke podľa Vašej potreby a osobných možností
  • sprostredkovanie znaleckého posudku
  • aktuálny výpis z listu vlastníctva alebo katastrálnej mapy v prípade potreby
  • poradenstvo a usmernenie pri zabezpečení potrebných dokladov k prevodu nehnuteľností vrátane vyhlásenia správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky
  • poradenstvo a usmernenie pri nahlásení zmeny odberateľa jednotlivých médií
  • poradenstvo a usmernenie k oznámeniu zmeny vlastníka nehnuteľnosti


A to všetko pod odborným dohľadom nášho realitného makléra!


Uvedený cenník platí len pre nehnuteľnosti do 30km od Košíc. Pri vzdialenosti nad 30km od Košíc sa provízia dohoduje individuálne.


NÁJDETE NÁS

Naše kancelárie sa nachádzajú na 1. poschodí v budove v blízkosti Jumbo centra (bývalý Dom odborov) a hotela Yasmin (bývalý hotel Hutník) nad kaviarňou. Parkovanie do jednej hodiny zadarmo pred budovou Jumbo centra. Tešíme sa na Vás v pracovné dni od 8,00 do 16,00 hod.
Prihlásenie pre maklérov