Cookie Consent by Free Privacy Policy website Cenník | Realitná kancelária Košice - VRK REAL PLUS s.r.o

Cenník


Ceny nehnuteľností na našej stránke sú uvedené vrátane provízie realitnej kancelárie.

Cenník je platný od 1.1.2023


Provízia pri sprostredkovaní predaja
Cena nehnuteľnosti
Výška provízie
0 - 64 999€ 2 000€
65 000 - 99 999€ 2 500€
nad 100 000€ 3%
prenájom výška jedného mesačného nájmu


Odmena za tip
Nákupná cena nehnuteľnosti
Odmena za tip
0 - 32 000€ 500€
32 001 - 60 000€ 1 000€
nad 60 000€ 1 500€
predaj formou sprostredkovania 300€


Ostatné služby
Služba
Výška poplatku
vyjadrenie k trhovej hodnote nehnuteľnosti od 30€
(výška poplatku sa odvíja od druhu nehnuteľnosti a vzdialenosti od centra mesta, t.j. závisí od konkrétnej požiadavky klienta)
vypracovanie zmlúv, resp. realitný servis na objednávku od 289€
(výška poplatku sa odvíja od typu zmluvy, od druhu nehnuteľnosti, od počtu účastníkov zmluvy, od náročnosti prípravy, napr. exekúcie, ťarchy, a pod., t.j. závisí od konkrétnej požiadavky klienta)

V cene provízie pri sprostredkovaní predaja je zahrnuté:
  • vyhotovenie kúpnych zmlúv, návrhu na vklad, protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, resp. akýchkoľvek iných dokumentov a listín súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti
  • poplatky súvisiace s notárskym overením podpisov, alebo autorizácia zmlúv advokátom
  • správne poplatky za neurýchlený vklad do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
  • zabezpečenie hypotekárneho poradcu pre vybavenie úveru v banke podľa Vašej potreby a osobných možností
  • sprostredkovanie znaleckého posudku
  • aktuálny výpis z listu vlastníctva alebo katastrálnej mapy v prípade potreby
  • poradenstvo a usmernenie pri zabezpečení potrebných dokladov k prevodu nehnuteľností vrátane vyhlásenia správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky
  • poradenstvo a usmernenie pri nahlásení zmeny odberateľa jednotlivých médií
  • poradenstvo a usmernenie k oznámeniu zmeny vlastníka nehnuteľnosti


A to všetko pod odborným dohľadom nášho realitného makléra!


Uvedený cenník platí len pre Košice a blízke okolie, max. do 10km od Košíc.

V ostatných prípadoch je výška provízie na základe vzájomnej dohody klienta s maklérom.

NÁJDETE NÁS

Naše kancelárie sa nachádzajú na 1. poschodí v budove v blízkosti Jumbo centra (bývalý Dom odborov) a hotela Yasmin (bývalý hotel Hutník) nad kaviarňou. Parkovanie do jednej hodiny zadarmo pred budovou Jumbo centra. Tešíme sa na Vás v pracovné dni od 8,00 do 16,00 hod. a v piatok do 14,00 hod.
Prihlásenie pre maklérov