Bezplatná inzerciaChcete aj Vy ponúknuť svoju nehnuteľnosť do našej ponuky?
Chcete vyhrať víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách?
Vyberte si z našej ponuky služieb a využite služby profesionálov!


BEZPLATNÝ BALÍK

 • inzercia na našom webe
 • inzercia na celoslovenských realitných portáloch
ZÁKLADNÝ BALÍK

 • inzercia na našom webe
 • inzercia na celoslovenských realitných portáloch
 • poradenstvo počas procesu predaja
 • vypracovanie podkladov k predaju - kúpna zmluva a pod.
 • možnosť vyhrať víkend vo Vysokých Tatrách
ROZŠÍRENÝ BALÍK

 • inzercia na našom webe
 • inzercia na celoslovenských realitných portáloch
 • poradenstvo počas procesu predaja
 • vypracovanie podkladov k predaju - kúpna zmluva a pod.
 • možnosť vyhrať víkend vo Vysokých Tatrách
 • nafotenie nehnuteľnosti
 • inzercia v tlači
 • obhliadky a jednania s potenciálnymi kupujúcimi
 • neurýchlený poplatok za vklad

BEZPLATNÝ BALÍK
* Vyberám si BEZPLATNÝ BALÍK
Súhlasím so zverejnením mojej nehnuteľnosti (ďalej len inzerát) na stránke www.realplus.sk a exportom inzerátu na celoslovenské realitné portály pod hlavičkou realitnej kancelárie VRK REAL PLUS – REALITY, s.r.o. Prehlasujem, že som vlastníkom ponúkanej nehnuteľnosti, resp. mám splnomocnenie vlastníka (vlastníkov) nakladať s inzerovanou nehnuteľnosťou. Na nehnuteľnosti neviaznu ťarchy, ktoré by boli prekážkou pri predaji nehnuteľností. Všetky informácie som uviedol správne. Inzerát musí prejsť kontrolou administrátora web stránky a preto jeho zverejnenie môže trvať aj 3 dni. Administrátor si vyhradzuje právo nezverejniť inzerát, alebo ho kedykoľvek vymazať ak zistí, že údaje v ňom sú uvedené nesprávne, ak sa preukáže, že telefonický kontakt je uvedený nesprávne, alebo v nesprávnom tvare, ak je nehnuteľnosť už v dražbe, alebo ak by sa prevádzkovateľ web stránky www.realplus.sk mohol zverejnením inzerátu dostať do rozporu s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ale aj bez uvedenia dôvodu. O nezverejnení inzerátu bude záujemca informovaný mailom, alebo sms. Po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca odo dňa zverejnenia inzerátu sa inzerát prestane zobrazovať na stránke www.realplus.sk . Pred jeho vymazaním budete o tomto kroku informovaný mailom. Súhlasím s tým, aby ma prevádzkovateľ web stránky www.realplus.sk kontaktoval telefonicky a mailom.
ZÁKLADNÝ BALÍK
* Vyberám si ZÁKLADNÝ BALÍK
Záujemca si záväzne objednáva realitné služby za cenu 249,-€ od spoločnosti VRK REALITNÁ AGENTÚRA, s.r.o. Spoločnosť VRK REALITNÁ AGENTÚRA, s.r.o. sa zaväzuje v cene 249,-€ zabezpečiť záujemcovi:
 • inzerciu na web stránke www.realplus.sk
 • export na celoslovenské realitné portály pod hlavičkou realitnej kancelárie VRK REAL PLUS – REALITY, s.r.o., ktoré využíva samotná spoločnosť VRK REAL PLUS - REALITY, s.r.o. na propagáciu nehnuteľností vo svojej ponuke
 • zabezpečiť vypracovanie Kúpnej zmluvy, návrhu na vklad na príslušnú správu katastra, zápisnicu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti,
 • poradenstvo počas procesu predaja.
V cene 249,-€ nie je zahrnutý správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (do 15 dní 266,-€, do 30 dní 66,-€) a taktiež v tejto cene nie je zahrnutý poplatok notára za overenie podpisov predávajúceho a ani autorizácia zmlúv advokátom. Autorizáciu zmlúv advokátom si môže záujemca priplatiť za poplatok 75,-€ (táto suma zahŕňa aj poplatok za návrh na začatie neurýchleného konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a overenie podpisov). Záujemca má právo odstúpiť bezodplatne od tejto ponuky do 15 dní odo dňa kedy potvrdil možnosť „vyberám si ZÁKLADNÝ BALÍK“. Odstúpenie (viď vzor) musí byť písomné a doručené spoločnosti VRK REALITNÁ AGENTÚRA, s.r.o. mailom na realplus@realplus.sk, osobne v sídle spoločnosti, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti Hutnícka 22, 040 01 Košice. V takomto prípade záujemcovi zaniká právo nárokovať si na služby zahrnuté v ponuke základného balíka služieb. Po tomto termíne vzniká:
 • záujemcovi povinnosť zaplatiť spoločnosti VRK REALITNÁ AGENTÚRA, s.r.o. poplatok 249,-€ v termíne do 3 mesiacov odo dňa zaniknutia práva na odstúpenie, najneskôr však v deň odovzdania kúpnych zmlúv záujemcovi osobne, alebo mailom
 • spoločnosti VRK REALITNÁ AGENTÚRA, s.r.o. vzniká povinnosť zabezpečiť záujemcovi všetky služby prezentované v základnom balíku. Túto lehotu je možné predĺžiť po dohode obidvoch strán.
Spoločnosť VRK REALITNÁ AGENTÚRA, s.r.o. má právo na bezodplatné odstúpenie od poskytovanej služby a vyhradzuje si právo nezverejniť inzerát záujemcovi, ak sa preukáže, že ponúkaná nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve záujemcu, alebo sa k ponúkanej nehnuteľnosti viažu iné vlastnícke práva, nehnuteľnosť je nepredajná, záujemca neuviedol všetky skutočnosti podstatné k predaju, alebo ich neuviedol správne, alebo by sa spoločnosť mohla dostať do rozporu s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ale aj bez uvedenia dôvodu.
ROZŠÍRENÝ BALÍK
* Vyberám si ROZŠÍRENÝ BALÍK
Blahoželáme. Vybrali ste si najlepšiu ponuku. Potvrdením možnosti „vyberám si ROZŠÍRENÝ BALÍK“ súhlasíte s tým, aby Vás kontaktoval poverený pracovník realitnej kancelárie telefonicky, ktorý Vás aj osobne navštívi za účelom obhliadky nehnuteľnosti. Obhliadka a rozhovor sú nezáväzné a bezplatné.

NÁJDETE NÁS

Naše kancelárie sa nachádzajú na 1. poschodí v budove v blízkosti Jumbo centra (bývalý Dom odborov) a hotela Yasmin (bývalý hotel Hutník) nad kaviarňou. Parkovanie do jednej hodiny zadarmo pred budovou Jumbo centra. Tešíme sa na Vás.
Prihlásenie pre maklérov