Hutnícka 22 / 1. posch.

040 01 Košice

0918 18 11 11

055 303 11 11

realplus@realplus.sk

vasilev@realplus.sk

Pre kupujúcich

Vyberte si z našej širokej ponuky nehnuteľností a zavolajte nám. Obhliadky nehnuteľností sú bezplatné.

Ponúkame Vám:

  • právne poradenstvo,
  • hypotekárneho poradcu,
  • vyhotovenie znaleckého posudku,
  • výber listu vlastníctva a katastrálnej mapy,
  • vypracovanie kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, zápis o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti,
  • ochotne Vám poradíme ako postupovať po kúpe nehnuteľnosti s prehlásením médií a zodpovieme Vám akékoľvek otázky súvisiace s prevodom nehnuteľností.

Tešíme sa na Vás.

Rozhodli ste sa pre kúpu?

V prípade prejavenia záujmu z Vašej strany je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašimi podmienkami kúpy tak, aby sme vedeli v danej veci rýchlo konať a vyhotoviť všetky potrebné podklady. K tomu je potrebné zložiť v našej realitnej kancelárii finančnú zálohu. Zálohu na kúpu môžete vyplatiť v hotovosti, alebo po podpísaní dokladu o zálohe aj na účet našej spoločnosti. Prečo je potrebné zložiť zálohu? Pre nás a pre predávajúceho je to jasný signál, že danú nehnuteľnosť chcete naozaj kúpiť a nebudeme ju viac ponúkať na predaj iným záujemcom. Nehnuteľnosť ostáva rezervovaná vo Váš prospech. Zaplatená záloha Vám bude odpočítaná z celkovej sumy. Ak Vám neschváli banka hypotéku, nezúfajte. Náš hypotekárny poradca Vám rád pomôže.