Hutnícka 22 / 1. posch.

040 01 Košice

0918 18 11 11

055 303 11 11

realplus@realplus.sk

vasilev@realplus.sk

Cenník služieb

Ceny nehnuteľností na našej stránke môžu byť uvedené bez provízie realitnej kancelárie, s výnimkou individuálnych prípadov uvedených v popise nehnuteľnosti.

cena nehnuteľnosti výška provízie
0 - 32.999,-€ 1.000,-€
33.000 - 64.999,-€ 1.500,-€
65.000 - 99.999,-€ 2.000,-€
nad 100.000,-€ 3 %
prenájom výška jedného mesačného nájmu
ostatné služby výška poplatku

vyjadrenie k trhovej hodnote nehnuteľnosti

(výška poplatku sa odvíja od druhu nehnuteľnosti a vzdialenosti od centra mesta, t.j. závisí od konkrétnej požiadavky klienta)

od 20,-€

vypracovanie zmlúv, resp. právny servis na objednávku

(výška poplatku sa odvíja od typu zmluvy, od druhu nehnuteľnosti, od počtu účastníkov zmluvy, od náročnosti prípravy, napr. exekúcie, ťarchy, a pod., t.j. závisí od konkrétnej požiadavky klienta)

od 150,-€

V cene provízie je zahrnuté:

  • vyhotovenie kúpnych zmlúv, návrhu na vklad, protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, resp. akýchkoľvek iných dokumentov a listín súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti,
  • poplatky súvisiace s notárskym overením podpisov na kúpnych zmluvách,
  • správne poplatky za neurýchlený vklad do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (neplatí v prípade provízie 1000,-€),
  • zabezpečenie hypotekárneho poradcu pre vybavenie úveru v banke podľa Vašej potreby a osobných možností,
  • sprostredkovanie znaleckého posudku,
  • aktuálny výpis z listu vlastníctva alebo katastrálnej mapy v prípade potreby,
  • poradenstvo a usmernenie pri zabezpečení potrebných dokladov k prevodu nehnuteľností vrátane vyhlásenia správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky,
  • poradenstvo a usmernenie pri nahlásení zmeny odberateľa jednotlivých médií,
  • poradenstvo a usmernenie k oznámeniu zmeny vlastníka nehnuteľnosti,
  • správny poplatok vrátane odmeny pre advokáta za autorizáciu zmlúv za neurýchlený vklad do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (neplatí v prípade provízie 1000,-€),

a to všetko pod odborným dohľadom nášho realitného makléra.

Uvedený cenník platí len pre Košice a blízke okolie, max. do 10km od Košíc.
V ostatných prípadoch je výška provízie na základe vzájomnej dohody klienta s maklérom.