Cenník služieb

Ceny nehnuteľností na našej stránke môžu byť uvedené bez provízie realitnej kancelárie, s výnimkou individuálnych prípadov uvedených v popise nehnuteľnosti.

cena nehnuteľnostivýška provízie
0 - 32.999,-€1.000,-€
33.000 - 64.999,-€1.500,-€
65.000 - 99.999,-€2.000,-€
nad 100.000,-€od 2,5% do 3% z ceny nehnuteľnosti podľa dohody
prenájomvýška jedného mesačného nájmu
ostatné službyvýška poplatku
vyjadrenie k trhovej hodnote nehnuteľnostiod 20,-€
vypracovanie zmlúv, resp. právny servis na objednávkuod 130,-€


V cene provízie je zahrnuté:
  • vyhotovenie kúpnych zmlúv, návrhu na vklad, protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, resp. akýchkoľvek iných dokumentov a listín súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti,
  • poplatky súvisiace s notárskym overením podpisov na kúpnych zmluvách,
  • správne poplatky za neurýchlený vklad do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (neplatí v prípade provízie 1000,-€),
  • zabezpečenie hypotekárneho poradcu pre vybavenie úveru v banke podľa Vašej potreby a osobných možností,
  • sprostredkovanie znaleckého posudku,
  • aktuálny výpis z listu vlastníctva alebo katastrálnej mapy v prípade potreby,
  • poradenstvo a usmernenie pri zabezpečení potrebných dokladov k prevodu nehnuteľností vrátane vyhlásenia správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky,
  • poradenstvo a usmernenie pri nahlásení zmeny odberateľa jednotlivých médií,
  • poradenstvo a usmernenie k oznámeniu zmeny vlastníka nehnuteľnosti,
  • správny poplatok vrátane odmeny pre advokáta za autorizáciu zmlúv za neurýchlený vklad do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (neplatí v prípade provízie 1000,-€),
a to všetko pod odborným dohľadom nášho realitného makléra.

Uvedený cenník platí len pre Košice a blízke okolie, max. do 10km od Košíc.
V ostatných prípadoch je výška provízie na základe vzájomnej dohody klienta s maklérom.
My status